Polski

Deutsch

Liczby - Zahlen

Zählen macht die Dinge einfacher zu verwalten.

Hide Image

zero

null

jeden

eins

dwa

zwei

trzy

drei

cztery

vier

pięć

fünf

sześć

sechs

siedem

sieben

osiem

acht

dziewięć

neun

dziesięć

zehn

jedenaście

elf

dwanaście

zwölf

trzynaście

dreizehn

dwadzieścia

zwanzig

dwadzieścia jeden

einundzwanzig

trzydzieści

dreißig

czterdzieści

vierzig

pięćdziesiąt

fünfzig

sto

hundert

dwieście

zweiihundert

dwieście pięćdziesiąt cztery

zweihundertvierundfünfzig

tysiąc

tausend

dwa tysiące

zweitausend

dwa tysiące osiemnaście

zweitausendachtzehn

 1. Liczby

  Zahlen

 2. Czy umiesz liczyć po Fińsku?

  Kannst du auf Finnisch zählen?

 3. Tak, umiem liczyć po Fińsku.

  Ja, ich kann auf Finnisch zählen.

 4. Jaki jest twoja ulubiona liczba?

  Welche ist Ihre Lieblingsnummer?

 5. Moja ulubiona liczba to 7.

  Meine Lieblingszahl ist 7.