Polski

Ελληνικά

Liczby - Αριθμοί

Η καταμέτρηση διευκολύνει τη διαχείριση των πραγμάτων.

zero

μηδέν

jeden

ένα

dwa

δύο

trzy

τρία

cztery

τέσσερα

pięć

πέντε

sześć

έξι

siedem

επτά

osiem

οχτώ

dziewięć

εννέα

dziesięć

δέκα

jedenaście

έντεκα

dwanaście

δώδεκα

trzynaście

δεκατρία

dwadzieścia

είκοσι

dwadzieścia jeden

εικοσιένα

trzydzieści

τριάντα

czterdzieści

σαράντα

pięćdziesiąt

πενήντα

sto

εκατό

dwieście

διακόσια

dwieście pięćdziesiąt cztery

διακόσια πενήντα τέσσερα

tysiąc

χίλια

dwa tysiące

δύο χιλιάδες

dwa tysiące osiemnaście

δύο χιλιάδες δεκαοχτώ

 1. Liczby

  Αριθμοί

 2. Czy umiesz liczyć po Fińsku?

  Μπορείτε να μετρήσετε στα φινλανδικά;

 3. Tak, umiem liczyć po Fińsku.

  Ναι, μπορώ να μετρήσω στα φινλανδικά.

 4. Jaki jest twoja ulubiona liczba?

  Ποιος είναι ο αγαπημένος σας αριθμός;

 5. Moja ulubiona liczba to 7.

  Ο αγαπημένος μου αριθμός είναι το 7.