Polski

English

Czasowniki - Verbs

Talk easy using common words in communication

Hide Image

radzić

to advise

pozwolić

to allow

aplikować

to apply

pytać

to ask

przynosić

to bring

kupować

to buy

dzwonić

to call

móc

to can

przyjść

to come

liczyć

to count

płakać

to cry

pić

to drink

prowadzić

to drive

jeść

to eat

czuć

to feel

bić się

to fight

zapominać

to forget

dostawać

to get

dawać

to give

iść

to go

zgadywać

to guess

słyszeć

to hear

całować

to kiss

wiedzieć

to know

uczyć się

to learn

odchodzić

to leave

żyć

to live

patrzeć

to look

kochać

to love

robić

to make

zaznaczać

to mark

musieć

to must

potrzebować

to need

płacić

to pay

grać

to play

publikować

to publish

czytać

to read

pamiętać

to remember

mówić

to say

szukać

to search

widzieć

to see

sprzedawać

to sell

wysyłać

to send

mieć powinność

to should

śpiewać

to sing

uśmiechać się

to smile

mówić

to speak

zostawać

to stay

uczyć się

to study

brać

to take

myśleć

to think

rozumieć

to understand

chodzić

to walk

chcieć

to want

pisać

to write

 1. Czasowniki

  Verbs

 2. Co oni powiedzieli?

  What did they say?

 3. Poradzili, żebym poszedł na spacer przed pójściem spać.

  They advised me to go and take a walk before going to sleep.

 4. Jak się dzisiaj czujesz?

  How do you feel today?

 5. Czuję się lepiej niż wczoraj. Zrobiłem kilka ćwiczeń.

  I feel better than yesterday, I did some exercises.

 6. Czy oni mówią po angielsku lub w jakimś innym języku?

  Do they speak English or any other language?

 7. Moi rodzice nie mówią w żadnym innym języku ale rozumieją trochę angielskiego.

  My parents do not speak any other language but they can understand a little bit English.

 8. Pozwól mi pokazać ci moje umiejętności artystyczne.

  Allow me to show you my skills in art.

 9. Zapomniałem nawiązać do mojego spóźnienia dzisiaj. Przepraszam.

  I forgot to mention about being late today, I am sorry.

 10. Chodzę do kina co weekend.

  I go to watch movies every weekend.

 11. Chciałbym nauczyć się jeździć.

  I would like to learn how to drive.

 12. Zamierzam sprzedać firmę i potrzebuję porady co do kupna domu.

  I am looking to sell my business then I need some advice on how to buy a house.

 13. Wysyłam pracę domową emailem.

  I send my homework by email.

 14. Moja córka uczy się angielskiego.

  My daughter is studying English language.

 15. Zwykle jeżdżę do szkoły autobusem.

  I usually take the bus to go to school.