Polski

Español

Szkoła - School

The future of a society is based on a good education system

książka

libro

zeszyt

cuaderno

długopis

bolígrafo

gumka

goma

torba

mochila

klasa

aula

lekcja

lección

sprawdzian

examen

pisanie

escribiendo

czytanie

leyendo

ewaluacja

evaluación

uczeń

pupitre

nauczyciel

profesor

asystent

asistente

szkoła podstawowa

escuela de atención primaria

liceum

bachillerato

szkoła dla dorosłych

escuela de adultos

uniwersytet

universidad

egzamin wstępny

examen de acceso

dyplom

grado

badanie

investigación

stołówka

cantina

biblioteka

biblioteca

gra

juego

zabawka

juguete

przedszkole

guardería

Przedmioty

Temas

matematyka

matemáticas

fizyka

física

chemia

química

biologia

biología

geografia

geografía

psychologia

psicología

historia

historia

nauki ścisłe

ciencia

wychowanie fizyczne

educación física

 1. Szkoła

  Escuela

 2. O której godzinie idziesz do szkoły?

  A que hora vas a la escuela

 3. Zwykle zaczynamy o siódmej.

  Normalmente comenzamos a las siete.

 4. Kiedy jest następny sprawdzian?

  Cuándo es el examen próximo?

 5. Następny sprawdzian jest za dwa tygodnie.

  El próximo examen es dentro de dos semanas.

 6. Jaki jest system edukacji w Finlandii?

  Como es el sistema educativo en Finlandia?

 7. System edukacji w Finlandii jest jednym z najlepszych na świecie.

  El sistema educativo en Finlandia es uno de los mejores del mundo.

 8. Przedmioty

  Temas

 9. Co studiujesz?

  Que estás estudiando?

 10. Studiuję matematykę.

  Estudio matemáticas.

 11. Wolisz fizykę czy chemię?

  Prefieres física o química?

 12. Uwielbiam nauki ścisłe, ale preferuję chemię.

  Me encanta la ciencia pero prefiero la química.