Polski

Français

Kierunki - Directions

Trouvez la voie que vous voulez suivre

prosto

straight

prawo

right

lewo

left

z przodu

front

za

behind

góra

up

dół

down

nad

above

pod

under

obok

near

daleko

far

przy

next

poprzedni

previous

tutaj

here

tam

there

dookoła

round

północ

north

południe

south

zachód

west

wschód

east

  1. Kierunki

  2. Jaka jest najkrótsza droga na lotnisko?

  3. Najkrócej na lotnisko jedzie się pociągiem z dworca głównego.

  4. Gdzie znajduje się twoja firma?

  5. Moja firma znajduje się na prawo od ratusza.