Polski

Português

Online - Online

O mundo digital mudou a forma como vivemos hoje

zamówienie

encomendar

zakup

compra

zapłata

pagamento

koszyk

carrinho de compras

karta kredytowa

cartão de crédito

zarejestrować się

inscrever

zalogować się

entrar

zwrot

voltar

dostawa

entrega

śledzenie

seguimento

wyprzedarz

promoção

oferta

oferta

zniżka

desconto

rozmiar

tamanho

zaakceptować

aceitar

wydatki

despesas

adres

morada

sprawdzić

verificar

wybrać

escolher

prywatność

privacidade

wsparcie

ajuda

potwierdzenie

confirmação

subskrybować

subscrever

newsletter

boletim informativo

 1. Online

  Online

 2. Chciałbym użyć karty do płacenia online ale nie wiem jak.

  Gostaria de usar o meu cartão de compras, mas não sei como.

 3. Powinieneś wpisać swoje imię, nazwisko, numer karty i potwierdzić.

  Deve apenas inserir o seu nome completo e os números do seu cartão e validar.

 4. Musisz się zarejestrować, aby zapłacić kartą kredytową. Czy chciałbyś to zrobić?

  Precisa de se inscrever primeiro se quiser pagar com cartão de crédito, quer fazer isso?

 5. Tak, proszę. Dziękuję.

  Sim, por favor. Obrigado.

 6. Jako klient będzie Pan/Pani otrzymywać nasz newsletter na email. Czy zgadza się Pan/Pani na to?

  Como cliente vai receber o nosso boletim informativo por email, aceita isto?

 7. Tak, jestem zainteresowany waszymi produktami.

  Sim, estou muito interessado(a) nos seus produtos.

 8. Czy mogę złożyć zamówienie i zapłacić teraz?

  Posso encomendar e pagar agora?

 9. Oczywiście, proszę wypełnić ten formularz.

  Sim, com certeza. Por favor, preencha este papel.