Српски

Italiano

Brojevi - Numeri

Counting makes things easier to manage

nula

zero

jedan

uno

dva

due

tri

tre

četiri

quattro

pet

cinque

šest

sei

sedam

sette

osam

otto

devet

nove

deset

dieci

jedanaest

undici

dvanaest

dodici

trinaest

tredici

dvadeset

venti

dvadeset jedan

ventuno

trideset

trenta

četrdeset

quaranta

pedeset

cinquanta

sto

cento

dvesta

duecento

dvesta pedeset i četiri

duecentocinquantaquattro

hiljadu

mille

dve hiljade

duemila

dve hiljade osamnaest

duemiladiciotto

  1. Brojevi

  2. Možete li da brojite na Finskom?

  3. Da, mogu da brojim na Finskom.

  4. Koji je Vaš omiljeni broj?

  5. Moj omiljeni broj je sedam.