Српски

Polski

Brojevi - Liczby

Liczenie ułatwia zarządzanie

nula

zero

jedan

jeden

dva

dwa

tri

trzy

četiri

cztery

pet

pięć

šest

sześć

sedam

siedem

osam

osiem

devet

dziewięć

deset

dziesięć

jedanaest

jedenaście

dvanaest

dwanaście

trinaest

trzynaście

dvadeset

dwadzieścia

dvadeset jedan

dwadzieścia jeden

trideset

trzydzieści

četrdeset

czterdzieści

pedeset

pięćdziesiąt

sto

sto

dvesta

dwieście

dvesta pedeset i četiri

dwieście pięćdziesiąt cztery

hiljadu

tysiąc

dve hiljade

dwa tysiące

dve hiljade osamnaest

dwa tysiące osiemnaście

 1. Brojevi

  Liczby

 2. Možete li da brojite na Finskom?

  Czy umiesz liczyć po Fińsku?

 3. Da, mogu da brojim na Finskom.

  Tak, umiem liczyć po Fińsku.

 4. Koji je Vaš omiljeni broj?

  Jaki jest twoja ulubiona liczba?

 5. Moj omiljeni broj je sedam.

  Moja ulubiona liczba to 7.