Dedicated to immigration issues

Vilkår for bruk

Vi bruker bruksvilkår når noen bruker eller kjøper tjenestene våre ved å gjøre en avtale med oss anvendt i henhold til finske lover og EUs databeskyttelse. Alle andre detaljer finner du på engelsk og finsk (som standardspråk).

Du finner mer informasjon på engelsk og finsk - standardspråk.