ไทย

Deutsch

รูปคำถาม - Fragen

Finden Sie die richtige Antwort, indem Sie die richtige Frage stellen.

อะไร?

Was?

ประเภทใด?

Was für?

ที่ไหน?

Wo?

เมื่อไหร่?

Wann?

ทำไม?

Wieso?

อันไหน?

Welche?

ใคร? (ประธาน)

Wer?

ใคร? (กรรม)

Wer?

ของใคร?

Wessen?

อย่างไร?

Wie?

เท่าไหร่?

Wie viel?

กี่อัน?

Wie viele?

บ่อยแค่ไหน?

Wie oft?

ไกลแค่ไหน?

Wie weit?

ยาวแค่ไหน?

Wie lange?

 1. รูปแบบคำถาม

  Fragen

 2. คุณจะทำอะไรวันนี้?

  Was machst du heute?

 3. วันนี้ผม/ดิฉันจะไปตลาดเพื่อซื้ออาหาร และจะแวะเยี่ยมเพื่อนแปปนึง

  Ich gehe auf den Markt, um Essen zu kaufen und besuche in Kürze einen Freund von mir.

 4. คุณอยู่ที่ไหนตอนนี้?

  Wo bist du gerade?

 5. ตอนนี้ผม/ดิฉันอยู่ที่สถานีรถไฟ ใกล้กับหอสมุด

  Ich bin am Bahnhof, in der Nähe der Bibliothek.

 6. คุณจะไปดูการแข่งขันกีฬาเมื่อไหร่?

  Wann schaust du dir das Spiel an?

 7. การแข่งขันจะเริ่มที่หนึ่งทุ่มตรง แต่เราจะไปถึงที่นั้นตั้งแต่หกโมงเย็น

  Das Spiel beginnt um 19 Uhr, aber wir werden um 6 Uhr da sein.

 8. ทำไมคุณมาสาย?

  Warum sind Sie zu spät?

 9. ผม/ดิฉันขออภัย ผม/ดิฉันตกรถประจำทาง

  Es tut mir leid, ich habe meinen Bus verpasst.

 10. ใครคือเพื่อนสนิทที่สุดของคุณ?

  Wer ist dein bester Freund?

 11. เพื่อนสนิทของผม/ดิฉัน ชื่อจอห์น เราโตมาด้วยกันตั้งแต่โรงเรียนประถม

  Mein bester Freund ist John, wir wachsen seit der Grundschule zusammen auf.

 12. ภาษาแม่ของคุณคือภาษาใด?

  Welche Sprache ist Ihre Muttersprache?

 13. ภาษาแม่ของผม/ดิฉัน คือ ภาษาฝรั่งเศส

  Meine Muttersprache ist Französisch.

 14. คุณมีจำนวนลูกจ้างทั้งหมดกี่คน?

  Wie viele Mitarbeiter haben Sie?

 15. ปัจจุบันผม/ดิฉันมีลูกจ้างทั้งหมดสิบคน

  Derzeit habe ich zehn Mitarbeiter.