ไทย

Deutsch

เครื่องมือ - Werkzeuge

Unentbehrliche Gadgets, die Sie für Ihre Arbeit benötigen.

กล่องเครื่องมือ

Werkzeugkasten

ขวาน

Axt

ประแจ

Schraubenschlüssel

รถเข็น

Karre

เครื่องมือช่าง

Handwerkzeuge

คัตเตอร์

Zuschneider

กาว

Kleber

มาตรวัด

Meter

เข็ม

Nadel

คีม

Zange

เครื่องเจาะ

Bohrmaschiene

ตะปูควง

Schraube

ไขขวง

Schraubendreher

กรรไกร

Schere

ไฟฉาย

Fackel

เก้าอี้ม้ายาว

Bank

รองเท้าบู้ตส์

Stiefel

คราด

Rechen

อุปกรณ์

Werkzeug

เครื่องมือไฟฟ้า

Elektronisches Werkzeug

 1. ประเภทเครื่องมือ

  Werkzeuge

 2. คุณขายเครื่องมือสำหรับก่อสร้างหรือไม่?

  Verkaufen Sie Bauwerkzeuge?

 3. ขายครับ/ค่ะ เราขายเครื่องมือทุกประเภทที่บริเวณชั้นสอง

  Ja, wir haben alle Arten von Werkzeugen im zweiten Stock.

 4. คุณต้องการเครื่องมือประเภทใด?

  Welche Art von Werkzeugen benötigen Sie?

 5. ผม/ดิฉันต้องการไขขวงหนึ่งอันและค้อนอีกหนึ่งอัน

  Ich brauche einen Schraubendreher und einen Hammer.

 6. คุณมีโทรทัศน์หน้าจอใหญ่รุ่นใหม่ล่าสุดหรือไม่?

  Haben Sie den neuesten Fernseher mit einem großen Bildschirm?

 7. ยังไม่มีครับ/ค่ะ ของจะเข้ามาในร้านอาทิตย์หน้า

  Noch nicht, nächste Woche kommen sie in die Läden.