ไทย

Español

คำบุพบท - Prepositions

Find the easy way to express yourself by using the right words

เกี่ยวกับ

about

ตรงข้าม

across

หลังจาก

after

ตรงข้าม หรือ ปรปักษ์กับ

against

ขนานข้าง

along

รอบ ๆ

around

ที่

at

ก่อนหน้า

before

ข้างใต้

below

ถัดจาก หรือ ข้าง ๆ

beside

นอกเหนือจากนี้

besides

ระหว่าง

between

ข้างหน้า

beyond

ใกล้ ๆ

by

แม้ว่า

despite

ระหว่าง

during

ยกเว้น

except

สำหรับ

for

จาก

from

ใน

in

ข้างใน

inside

ตรงข้าม

opposite

นอก

out

ข้างนอก

outside

ผ่าน หรือ หลัง

past

ตั้งแต่

since

ผ่านทางนี้

through

ถึง

to

กับ หรือ ด้วย

with

โดยไม่มี

without

  1. คำบุพบท

  2. ผม/ดิฉันจะไปเจอกับเธอที่ทำงานในวันพรุ่งนี้

  3. คุณสามารถไปที่นั้นโดยทางรถไฟเท่านั้น

  4. พวกเขามาจากสภาพสังคมที่แต่งต่างกันไป

  5. โรงเรียนเริ่มเปิดในเดือนกันยายน

  6. ทุก ๆ วันอาทิตย์เราจะทานแพนเค้กกัน

  7. เด็ก ๆ ชอบออกไปเล่นนอกบ้าน