ไทย

Suomi

แบบฟอร์มเอกสาร - Lomakkeet

Täytä hakemuslomake sopivilla termeillä

การกรอกใบสมัคร

hakemus

ชื่อจริง

etunimi

นามสกุล

sukunimi

วันเกิด

syntymäpäivä

สถานที่

paikka

วันที่

päivämäärä

สัญชาติ

kansalaisuus

เขตเทศบาล

kunta

ชาย

mies

หญิง

nainen

โสด

sinkku

แต่งงาน

naimisissa

หย่า

eronnut

บัตรประจำตัวประชาชน

henkilötunnus

ถึง

asti

อนุมัติ

voimassa

ออกเมื่อ

myönnetty

ไม่อนุมัติ

hylätty

จดหมายเชิญ

kutsu

ลายมือชื่อ

allekirjoitus

 1. การกรอกข้อมูลเอกสาร

  Lomakkeet

 2. ผม/ดิฉันจะหาแบบฟอร์มเอกสารได้ที่ไหน?

  Mistä saan hakulomakkeen?

 3. คุณสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของเรา หรือผม/ดิฉันจะส่งให้คุณผ่านทางอีเมล์

  Voit ladata sen verkkosivustoltamme tai voin lähettää sen sinulle sähköpostitse.

 4. ผม/ดิฉันมีความประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาตพำนักอาศัย

  Haluan hakea oleskelulupaa.

 5. คุณเคยยื่นขออนุญาตออนไลน์แล้วหรือไม่? คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ของเราได้

  Oletko hakenut verkossa? Voit täyttää hakemuksen verkossa verkkosivustollamme.

 6. ไม่เคย ผม/ดิฉันจะกรอกเอกสารวันนี้ ผม/ดิฉันจะทำการนัดหมายได้อย่างไร?

  Ei, täytän sen tänään. Kuinka saan ajanvarauksen?

 7. คุณสามารถทำการนัดหมายทางโทรศัพท์กับแผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือจองบนหน้าเว็บไซต์ของเรา

  Voit saada ajanvarauksen soittamalla asiakaspalveluumme tai varaamalla verkkosivustoltamme.

 8. ผม/ดิฉันอยากขอข้อมูลถึงการขอใบอนุญาตฯได้ไหมครับ/ค่ะ?

  Voisitteko antaa minulle ohjeita hakemiseen?

 9. การสมัครขอใบอนุญาตฯสำหรับปีนี้จะสิ้นสุดที่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และจะประกาศผลการสมัครในเดือนพฤษภาคม

  Tämän vuoden hakuaika päättyy helmikuun loppuun mennessä ja tulokset julkaistaan toukokuussa.