ไทย

Français

โรงเรียน - École

L'avenir d'une société repose sur un bon système éducatif

หนังสือ

livre

สมุดบันทึก

cahier

ปากกา

crayon

ยางลบ

gomme

กระเป๋า

sac

ห้องเรียน

classe

บทเรียน

cours

สอบ

examen

การเขียน

écriture

การอ่าน

lécture

การประเมิน

évaluation

นักเรียน

élève

คุณครู

enseignant

ผู้ช่วย

assistant

โรงเรียนประถม

école primaire

โรงเรียนมัธยม

lycée

โรงเรียนสำหรับผู้ใหญ่

éducation d'adulte

มหาวิทยาลัย

université

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

examen d'entrée

วุฒิการศึกษา

diplôme

การค้นคว้า

recherche

โรงอาหาร

cantine

ห้องสมุด

bibliothèque

เกมส์

jeu

ของเล่น

jouet

ศูนย์ดูเเลเด็กเล็ก

crèche

วิชาเรียน

matières

คณิตศาสตร์

mathématiques

ฟิสิกส์

physique

เคมี

chimie

ชีววิทยา

sciences de la vie et de la terre

ภูมิศาสตร์

géographie

จิตวิทยา

psychologie

ประวัติศาสตร์

histoire

วิทยาศาสตร์

science

พลศึกษา

éducation physique et sportive

 1. โรงเรียน

 2. คุณไปโรงเรียนกี่โมง?

 3. ปกติแล้วเราเริ่มเรียน 7 โมงเช้า

 4. สอบครั้งต่อไปเมื่อไหร่?

 5. สอบครั้งต่อไปอีกสองอาทิตย์ข้างหน้า

 6. ระบบการศึกษาในประเทศฟินแลนด์เป็นอย่างไร?

 7. ระบบการศึกษาในประเทศฟินแลนด์เป็นหนึ่งในระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

 8. วิชาเรียน

 9. คุณกำลังเรียนอะไรอยู่?

 10. ผม/ดิฉันกำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์

 11. คุณชอบวิชาไหนมากกว่ากัน ระหว่าง ฟิสิกส์ กับ เคมี?

 12. ผม/ดิฉันรักวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ผม/ดิฉันชอบเคมีมากกว่า