ไทย

Français

คำคุณศัพท์ - Adjectifs

Apprends à comparer correctement les choses que tu utilises tous les jours.

ดีเยี่ยม

good

แย่

bad

ใหญ่

big

เล็ก

small

ยาว

long

สูง

tall

สั้น

short

สวยงาม

beautiful

น่าเกลียด

ugly

หวาน

sweet

เค็ม

salty

หนา

thick

บาง

thin

เร็ว

fast

ช้า

slow

สุขภาพดี

healthy

ยาก

hard

อ่อนแอ

weak

หนัก

heavy

อ่อนเบาบาง

soft

เข้ากับคนยาก

closed

เข้ากับคนง่าย

friendly

รวย

rich

จน

poor

มีความสุข

happy

  1. คำคุณศัพท์

  2. ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ไพเราะมาก

  3. สัญญาณไวไฟในห้องสมุดคือช้ามาก

  4. ห้างจะปิดเวลาสองทุ่มตรงเป็นกรณีพิเศษ

  5. คุณควรทานอาหารให้ถูกสุขอนามัยเพื่อสุขภาพที่ดี

  6. คนที่เข้ากับคนง่ายจะเป็นที่ต้อนรับในสังคม

  7. ผม/ดิฉันได้ทุ่มเททำงานหนักมากในโครงการนี้