ไทย

日本語

เครื่องมือ - 道具

仕事に必要な必須ガジェット

กล่องเครื่องมือ

dougubako

ขวาน

ono

ประแจ

nenza, renchi

รถเข็น

ka-to, daisha

เครื่องมือช่าง

tekougu

คัตเตอร์

katta-

กาว

guru-

มาตรวัด

me-toru

เข็ม

pin

คีม

puriya-

เครื่องเจาะ

doriru kikai

ตะปูควง

neji

ไขขวง

doraiba-

กรรไกร

hasami

ไฟฉาย

hi

เก้าอี้ม้ายาว

benchi, dai

รองเท้าบู้ตส์

bu-tsu

คราด

kumade

อุปกรณ์

yougu

เครื่องมือไฟฟ้า

denkidougu

 1. ประเภทเครื่องมือ

  Dougu

 2. คุณขายเครื่องมือสำหรับก่อสร้างหรือไม่?

  Kensetsu no tame dougu wo urimasuka?

 3. ขายครับ/ค่ะ เราขายเครื่องมือทุกประเภทที่บริเวณชั้นสอง

  Hai, arayuru shurui no dougu wa 2 kai ni arimasu.

 4. คุณต้องการเครื่องมือประเภทใด?

  Donna dougu ga hitsuyou desuka?

 5. ผม/ดิฉันต้องการไขขวงหนึ่งอันและค้อนอีกหนึ่งอัน

  Doraiba- to hanma- ga hitsuyoudesu.

 6. คุณมีโทรทัศน์หน้าจอใหญ่รุ่นใหม่ล่าสุดหรือไม่?

  Dai gamen no saishin terebi wa arimasu ka?

 7. ยังไม่มีครับ/ค่ะ ของจะเข้ามาในร้านอาทิตย์หน้า

  Mada raishuu raitenshimasu.