ไทย

Polski

ธุรกิจ - Biznes

Spełnij swoje marzenia, dając z siebie wszystko

บริษัท

firma

การแลกเปลี่ยน

handel

สัญญา

kontrakt

แผนรองรับธุรกิจ

plan biznesowy

ใบประกอบธุรกิจ

legitymacja biznesowa

นามบัตรธุรกิจ

karta biznesowa

ในเสนอราคา

cena

ธนบัตร

rachunek

อัตรา

stawka

เงินสด

gotówka

ใบเสร็จรับเงิน

rachunek

นักบัญชี

księgowy/a

เงินเดือน

wynagrodzenie

ยอดขาย

sprzedaż

จำนวนขาย

obrót

ใบกำกับเงินเดือน

wypłata

บริการลูกค้าสัมพันธ์

obsługa klienta

การนำเสนอ

prezentacja

ผลประโยชน์

korzyść

ความจุ

zdolność

การเติบโต

wzrost

การกู้เงิน

kredyt

ที่ปรึกษา

doradca

สัมนา

seminarium

เลขานุการ

sekretarka

การโอน

przelew

การรับประกัน

gwarancja

ฝากเงิน

depozyt

การประชุม

spotkanie

งบการเงิน

wyciąg bankowy

 1. ธุรกิจ

  Działalność gospodarcza

 2. คุณพอรู้ไหมว่าการจดทะเบียนสำหรับธุรกิจใหม่ทำอย่างไร?

  Czy wiesz jak zarejestrować nową działalność gospodarczą?

 3. รู้ครับ/ค่ะ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการจดทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์ทางการ

  Tak, najłatwiej zrobić to online na oficjalnej stronie.

 4. คุณมีแผนรองรับธุรกิจไหม?

  Czy posiadasz plan biznesowy?

 5. มีครับ/ค่ะ เราวางแผนทำงานด้วยกันมากับหุ้นส่วนของผม/ดิฉัน

  Tak, stworzyliśmy go razem z wspólnikiem.

 6. บริษัทของคุณมีมูลค่าเท่าไหร่?

  Jaką wartość ma twoja działalność?

 7. บริษัทของผม/ดิฉันมีประสิทธิภาพในการเติบโตสูง

  Moja działalność ma duży potencjał na rozwój,

 8. คุณทำงานเกี่ยวกับบริษัทสตาร์ทอัพใช่ไหม?

  Czy pracujesz dla startupu?

 9. ใช่แล้ว ขณะนี้เรากำลังพัฒนาเกมส์ดิจิตอลรูปแบบใหม่

  Tak, obecnie tworzymy nową grę cyfrową.

 10. งานสัมนาที่จะจัดขึ้นในปีนี้ จะมีเมื่อไหร่?

  Kiedy odbędzie się tegoroczne seminarium?

 11. งานจะมีขึ้นในวันที่ 4, 5 และ 6 เมษายน

  Seminarium odbędzie się 4, 5 i 6 kwietnia.