ไทย

Português

โรงเรียน - Escola

O futuro de uma sociedade baseia-se num bom sistema educacional

หนังสือ

livro

สมุดบันทึก

caderno

ปากกา

caneta

ยางลบ

borracha

กระเป๋า

mochila

ห้องเรียน

aula

บทเรียน

lição

สอบ

exame

การเขียน

escrever

การอ่าน

ler

การประเมิน

avaliação

นักเรียน

aluno

คุณครู

professor

ผู้ช่วย

assistente

โรงเรียนประถม

escola primária

โรงเรียนมัธยม

escola secundária

โรงเรียนสำหรับผู้ใหญ่

escola de adultos

มหาวิทยาลัย

universidade

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

exame de admissão

วุฒิการศึกษา

diploma

การค้นคว้า

pesquisa

โรงอาหาร

cantina

ห้องสมุด

biblioteca

เกมส์

jogo

ของเล่น

brinquedo

ศูนย์ดูเเลเด็กเล็ก

creche

วิชาเรียน

Disciplinas

คณิตศาสตร์

matemática

ฟิสิกส์

física

เคมี

química

ชีววิทยา

biologia

ภูมิศาสตร์

geografia

จิตวิทยา

psicologia

ประวัติศาสตร์

história

วิทยาศาสตร์

ciência

พลศึกษา

educação física

 1. โรงเรียน

  Escola

 2. คุณไปโรงเรียนกี่โมง?

  A que horas vais para a escola?

 3. ปกติแล้วเราเริ่มเรียน 7 โมงเช้า

  Normalmente, começamos às sete.

 4. สอบครั้งต่อไปเมื่อไหร่?

  Quando é o próximo exame?

 5. สอบครั้งต่อไปอีกสองอาทิตย์ข้างหน้า

  O próximo exame é daqui a duas semanas.

 6. ระบบการศึกษาในประเทศฟินแลนด์เป็นอย่างไร?

  Como é o sistema de educação na Finlândia?

 7. ระบบการศึกษาในประเทศฟินแลนด์เป็นหนึ่งในระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

  O sistema de educação na Finlândia é um dos melhores do mundo.

 8. วิชาเรียน

  Disciplinas

 9. คุณกำลังเรียนอะไรอยู่?

  O que estás a estudar?

 10. ผม/ดิฉันกำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์

  Eu estou a estudar matemática.

 11. คุณชอบวิชาไหนมากกว่ากัน ระหว่าง ฟิสิกส์ กับ เคมี?

  Tu preferes física ou química?

 12. ผม/ดิฉันรักวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ผม/ดิฉันชอบเคมีมากกว่า

  Eu adoro ciência, mas eu prefiro química.