Tiếng Việt

Français

Mẫu đơn - Formulaires

Remplir un formulaire d'application en utilisant les termes appropriés

tờ đơn

application

tên

prénom

họ

nom de famille

ngày sinh

anniversaire

nơi sinh

lieu

ngày

date

quyền công dân

nationalité

vùng tự quản

municipalité

nam

homme

nữ

femme

độc thân

célibataire

đã kết hôn

marié(e)

ly hôn

divorcé(e)

Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân

personal id

đến

until

hiệu lực

valide

cấp ngày

issued

từ chối

refused

giấy mời

invitation

chữ ký

signature

  1. Tờ đơn

  2. Tôi có thể lấy tờ đơn ở đâu?

  3. Bạn có thể

  4. Tôi muốn nộp đơn xin giấy phép cư trú.

  5. Bạn đã từng nộp đơn trực tuyến chưa? Bạn có thể truy cập website của chúng tôi và điền vào đơn trực tuyến.

  6. Vâng, hôm nay tôi sẽ hoàn thành nó. Làm thế nào để lên lịch hẹn?

  7. Bạn có thể gọi điện đến bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc đặt lịch trên website của chúng tôi.

  8. Bạn có thể hướng dẫn tôi một chút về cách đăng ký không?

  9. Thời gian đăng ký trong năm nay sẽ kết thúc vào cuối tháng 2 và kết quả sẽ được công khai vào tháng 5.