Tiếng Việt

Português

Logistics - Logística

A importância da coordenação leva-te ao sucesso

xuất khẩu

exportar

nhập khẩu

importar

xe van

carrinha

xe nâng

empilhador

mã vạch

código de barras

thùng hàng

qbox

chất hàng

carregar

dỡ hàng

descarregar

sự đóng gói

pacote

đóng gói

empacotar

tấm pallet gỗ

palete

khối lượng

peso

thư

correios

phong bì

envelope

hàng

fila

trống

vazio

nâng

lify

tài xế

condutor

bến

terminal

vận chuyển

transporte

 1. Logistics

  Logística

 2. Bạn có biết cách sử dụng xe nâng không?

  Sabes utilizar um empilhador?

 3. Vâng tôi đã dùng nó 2 năm rồi.

  Sim, tenho trabalhado com um durante dois anos.

 4. Bạn có nhận gói hàng đúng thời gian không?

  Recebeu a sua encomenda a tempo?

 5. Do thời tiết nên gói hàng của tôi bị hoãn một tuần.

  A minha encomenda atrasou-se uma semana por causa do clima.

 6. Tài xế đi tới Oulu lúc mấy giờ?

  A que horas vai o motorista sair para Oulu?

 7. Tài xế đi tới Oulu lúc 5 giờ chiều.

  O motorista sai para Oulu às 5 da tarde.