Español

Tiếng Việt

Questions - Câu hỏi

Find the right answer by asking the right question

What?

Cái gì?

What kind of?

Loại nào?

Where?

Ở đâu?

When?

Khi nào?

Why?

Tại sao?

Which?

Cái nào?

Who?

Ai?

Whom?

Về ai?

Whose?

Của ai?

How?

Như thế nào?

How much?

Bao nhiêu?

How many?

Bao nhiêu

How often?

Tần suất?

How far?

Bao xa?

How long?

Bao lâu?

 1. Câu hỏi

 2. Hôm nay bạn làm gì?

 3. Tôi đang đi chợ để mua thức ăn và ghé sang thăm bạn một chút.

 4. Bây giờ bạn đang ở đâu?

 5. Tôi đang ở ga tàu gần thư viện.

 6. Khi nào bạn sẽ đi xem trận đấu?

 7. Trận đấu bắt đầu lúc 7 giờ tối nhưng chúng tôi sẽ tới đó lúc 6 giờ.

 8. Tại sao bạn đến muộn thế?

 9. Xin lỗi, tôi bị nhỡ chuyến xe buýt.

 10. Ai là người bạn tốt nhất của bạn?

 11. John là người bạn tốt nhất, chúng tôi lớn lên cùng nhau từ thời tiểu học.

 12. Ngôn ngữ đầu tiên của bạn là gì?

 13. Ngôn ngữ bản địa của tôi là tiếng Pháp.

 14. Bạn có bao nhiêu nhân viên?

 15. Hiện tại, tôi có mười nhân viên.