Tiếng Việt

Español

Câu hỏi - Questions

Find the right answer by asking the right question

Cái gì?

What?

Loại nào?

What kind of?

Ở đâu?

Where?

Khi nào?

When?

Tại sao?

Why?

Cái nào?

Which?

Ai?

Who?

Về ai?

Whom?

Của ai?

Whose?

Như thế nào?

How?

Bao nhiêu?

How much?

Bao nhiêu

How many?

Tần suất?

How often?

Bao xa?

How far?

Bao lâu?

How long?

 1. Câu hỏi

 2. Hôm nay bạn làm gì?

 3. Tôi đang đi chợ để mua thức ăn và ghé sang thăm bạn một chút.

 4. Bây giờ bạn đang ở đâu?

 5. Tôi đang ở ga tàu gần thư viện.

 6. Khi nào bạn sẽ đi xem trận đấu?

 7. Trận đấu bắt đầu lúc 7 giờ tối nhưng chúng tôi sẽ tới đó lúc 6 giờ.

 8. Tại sao bạn đến muộn thế?

 9. Xin lỗi, tôi bị nhỡ chuyến xe buýt.

 10. Ai là người bạn tốt nhất của bạn?

 11. John là người bạn tốt nhất, chúng tôi lớn lên cùng nhau từ thời tiểu học.

 12. Ngôn ngữ đầu tiên của bạn là gì?

 13. Ngôn ngữ bản địa của tôi là tiếng Pháp.

 14. Bạn có bao nhiêu nhân viên?

 15. Hiện tại, tôi có mười nhân viên.