Αφιερωμένο σε θέματα μετανάστευσης

Όροι χρήσης

Χρησιμοποιούμε όρους χρήσης όταν κάποιος χρησιμοποιεί ή αγοράζει τις υπηρεσίες μας συνάπτοντας μια συμφωνία μαζί μας η οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με τη φινλανδική νομοθεσία και την προστασία δεδομένων της ΕΕ. Όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες μπορείτε να τις βρείτε στα Αγγλικά και τα Φινλανδικά (ως προεπιλεγμένες γλώσσες).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στα Αγγλικά και τα Φινλανδικά - προεπιλεγμένες γλώσσες.