Γιατί DM?


Το DM words (Λεξικό με 1000 λέξεις) δημιουργήθηκε για να λύσει πολλά προβλήματα για τους μετανάστες, τις κυβερνήσεις και εταιρίες που ασχολούνται με το ξένο εργατικό δυναμικό και να βοηθήσει στην κάλυψη των βασικών καθημερινών αναγκών όλων των κατηγοριών μεταναστών.

Μεταναστευτικά προβλήματα

Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητα τους και η μετανάστευση στο εξωτερικό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για κάποιους από αυτούς, καθώς επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο ζωής τους. Η εκμάθηση της γλώσσας αποτελεί το κύριο βήμα για την κατανόηση της σημασίας ενσωμάτωσης στη επιθυμητή κοινωνία και συνεπώς το λεξικό μας θα βοηθήσει αυτό το σύνολο ανθρώπων να καταλάβουν καλύτερα και να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ενσωμάτωσης.

Συνήθως, ο κύριος λόγος μετανάστευσης στο εξωτερικό είναι η εύρεση εργασίας και για τις εταιρίες που απασχολούν ξένους εργαζόμενους η επικοινωνία με αυτούς μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα. Για αυτό τον λόγο, προσπαθούμε να δώσουμε τις καλύτερες συμβουλές για την εύρεση μίας εύκολης λύσης που θα βοηθήσει τις ζωές όλων.

Έχουμε σχεδιάσει ένα αποδοτικό σύστημα που θα δίνει κίνητρο σε όλους κατά διάρκεια αυτής της μακροχρόνιας διαδικασίας εκμάθησης μίας νέας γλώσσας, ώστε να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες και να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αναμένουμε από όλους να μάθουν τουλάχιστον τις βασικές γνώσεις της επιθυμητής γλώσσας.


Ομάδες στόχος

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, στοχεύουμε κυρίους στους μετανάστες που μετακινούνται στο εξωτερικό για να ζήσουν, να εργαστούν, να σπουδάσουν κλπ. Πιστεύουμε ότι το σύστημα μας προσφέρει πολλές επιλογές στον καθένα και μπορούμε να το αποδείξουμε λαμβάνοντας ένα παράδειγμα από την έρευνα μας.

Με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα, πολλοί ξένοι που μετακινούνται στο εξωτερικό για εργασία ή σπουδές δεν προσπαθούν να μάθουν την γλώσσα της χώρας υποδοχής επειδή καταφέρνουν να επικοινωνούν στα αγγλικά, καθώς αυτά αποτελούν πρακτικά την βασική γλώσσα που χρησιμοποιείται από όλους.  Η αγγλική γλώσσα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη αλλά η αδιαφορία για την γλώσσα της χώρας υποδοχής μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για την ενσωμάτωση στην κοινωνία και το DM words μπορεί να σας βοηθήσει να το ξεπεράσετε.


Χαρακτηριστικά και στατιστικά

Τα εργαλεία μας δίνουν εύκολη πρόσβαση στις σωστές ανάγκες. Παρέχουμε περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για όλους και δίνουμε τις πιο χρήσιμες λέξεις και προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης κατά την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο πολύ εύκολα από όλες τις συσκευές. Η πλοήγηση είναι πολύ απλή και η εύρεση όλου του περιεχομένου απαιτεί μονάχα μερικά κλικς.

Το λεξικό αποτελείται από 1000 λέξεις και 300 προτάσεις που ανήκουν σε 33 ενότητες οι οποίες έχουν χωριστεί σε 7 κατηγορίες.

Προς το παρόν, το DM words έχει μεταφραστεί σε 24 γλώσσες. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από αυτές και να την συνδυάσετε με οποιαδήποτε άλλη, ώστε η εμφάνιση της πληροφορίας να γίνεται ταυτόχρονα σε διαφορετικές γλώσσες.


Σύγκριση

Το DM words δημιουργήθηκε τόσο για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καθόλου κάποια ξένη γλώσσα όσο και για αυτούς που κατέχουν την βασική γνώση αλλά θέλουν να μάθουν περισσότερα.

 

Πολλές από τις υπάρχοντες υπηρεσίες είναι σχεδιασμένες για ανθρώπους με κάποιο μορφωτικό επίπεδο που ήδη καταλαβαίνουν την αγγλική γλώσσα, και συνεπώς τα αντίστοιχα εργαλεία και ερωτηματολόγια τους είναι πολύπλοκα και μπορεί να είναι ενοχλητικά για αυτούς που δεν κατέχουν βασικές γνώσεις. Αντιθέτως το DM words είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους.