ไทย

Deutsch

รัฐบาล - Regierung

Die Bürger verlassen sich auf eine gute Verwaltungsstruktur, die von den Herrschern versprochen wird.

ประธานาธิบดี

Präsident

สภาผู้แทนราษฎร

Parlament

กระทรวง

Minister

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

Stellvertreter

เสียงข้างมาก

Mehrheit

เสียงข้างน้อย

Minderheit

การคัดค้าน

Opposition

คณะกรรมการ

Vorstand

สถานทูต

Botschaft

หน่วยงาน

Geschäftsstelle

สำนักงาน

Büro

การเลือกตั้ง

Wahlen

เจ้าหน้าที่รัฐ

Behörden

องค์กร

Organisation

สมาคม

Verein

เทศบาลเมือง

Stadtrat

การเมือง

Politik

อำนาจ

Macht

การปกครอง

Verwaltung

กฎ

Regel

กฎหมาย

Gesetz

รัฐ

Staat

สหภาพ หรือ สหพันธรัฐ

Vereinigung

ข้อบังคับ

Vorschrift

ภายใต้การดูแล

Aufsicht

พรรคการเมือง

Partei

ทหาร

Militär

ความมั่นคง

Sicherheit

คู่มือแนะนำ

Anleitung

มูลนิธิ

Stiftung

 1. ระบบรัฐบาล

  Regierung

 2. คุณทำงานให้กับรัฐใช่หรือไหม?

  Arbeiten Sie für die Regierung?

 3. ใช่แล้ว ผม/ดิฉันเป็นลูกจ้างที่จ้างโดยรัฐบาล

  Ja, ich bin bei der Regierung angestellt.

 4. เมืองของคุณมีการให้บริการใดบ้าง?

  Welche Dienstleistungen bietet Ihre Stadt an?

 5. บริการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมภายในเมืองสามารถดูได้บนเว็บไซต์ทางการ

  Alle Dienstleistungen der Stadt finden Sie auf der offiziellen Website.

 6. คุณทราบไหมว่าผม/ดิฉันจะหาข้อมูลการให้บริการของสถานทูตได้ที่ไหน?

  Wissen Sie, wo ich die Botschaftsdienste finde?

 7. ผม/ดิฉันจะให้เบอร์โทรศัพท์เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อไปหาสถานทูต

  Ich gebe Ihnen die Nummer, damit Sie sie kontaktieren können.

 8. การเลือกตั้งครั้งต่อไปในประเทศของคุณจะจัดขึ้นเมื่อใด?

  Wann finden die nächsten Wahlen in Ihrem Land statt?

 9. การเลือกตั้งครั้งหน้าจะจัดในฤดูใบไม้ผลิ

  Sie werden im nächsten Frühjahr stattfinden.