ไทย

Deutsch

โรงเรียน - Schule

Die Zukunft einer Gesellschaft basiert auf einem guten Bildungssystem.

หนังสือ

Buch

สมุดบันทึก

Notizbuch

ปากกา

Stift

ยางลบ

Radiergumi

กระเป๋า

Rucksack

ห้องเรียน

Klasse

บทเรียน

Unterricht

สอบ

Prüfung

การเขียน

schreiben

การอ่าน

lesen

การประเมิน

Auswertung

นักเรียน

Schüler

คุณครู

Lehrer

ผู้ช่วย

Assistent/Assistentin

โรงเรียนประถม

Grundschule

โรงเรียนมัธยม

Weiterführende Schule (z.B. Hauptschule/Gymnasium)

โรงเรียนสำหรับผู้ใหญ่

Erwachsenenschule

มหาวิทยาลัย

Universität

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Aufnahmeprüfung

วุฒิการศึกษา

Abschluss

การค้นคว้า

Forschung

โรงอาหาร

Mensa/Kantine

ห้องสมุด

Buchhandlung

เกมส์

Spiel

ของเล่น

Spielzeug

ศูนย์ดูเเลเด็กเล็ก

Kindertagesstätte

วิชาเรียน

Fächer

คณิตศาสตร์

Mathematik

ฟิสิกส์

Physik

เคมี

Chemie

ชีววิทยา

Biologie

ภูมิศาสตร์

Geographie

จิตวิทยา

Psychologie

ประวัติศาสตร์

Geschichte

วิทยาศาสตร์

Naturwissenschadt

พลศึกษา

Sport/Turnen

 1. โรงเรียน

  Schule

 2. คุณไปโรงเรียนกี่โมง?

  Um wieviel Uhr gehst du zur Schule?

 3. ปกติแล้วเราเริ่มเรียน 7 โมงเช้า

  Normalerweise beginnen wir um sieben Uhr.

 4. สอบครั้งต่อไปเมื่อไหร่?

  Wann ist die nächste Prüfung?

 5. สอบครั้งต่อไปอีกสองอาทิตย์ข้างหน้า

  Die nächste Prüfung ist in zwei Wochen.

 6. ระบบการศึกษาในประเทศฟินแลนด์เป็นอย่างไร?

  Wie ist das Bildungssystem in Finnland?

 7. ระบบการศึกษาในประเทศฟินแลนด์เป็นหนึ่งในระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

  Das Bildungssystem in Finnland ist eines der Besten der Welt.

 8. วิชาเรียน

  Fächer

 9. คุณกำลังเรียนอะไรอยู่?

  Was studierst du?

 10. ผม/ดิฉันกำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์

  Ich studiere Mathematik.

 11. คุณชอบวิชาไหนมากกว่ากัน ระหว่าง ฟิสิกส์ กับ เคมี?

  Bevorzugen Sie Physik oder Chemie?

 12. ผม/ดิฉันรักวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ผม/ดิฉันชอบเคมีมากกว่า

  Ich liebe Wissenschaft, aber ich bevorzuge Chemie.