หนังสือ

libro

สมุดบันทึก

cuaderno

ปากกา

bolígrafo

ยางลบ

goma

กระเป๋า

mochila

ห้องเรียน

aula

บทเรียน

lección

สอบ

examen

การเขียน

escribiendo

การอ่าน

leyendo

การประเมิน

evaluación

นักเรียน

pupitre

คุณครู

profesor

ผู้ช่วย

asistente

โรงเรียนประถม

escuela de atención primaria

โรงเรียนมัธยม

bachillerato

โรงเรียนสำหรับผู้ใหญ่

escuela de adultos

มหาวิทยาลัย

universidad

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

examen de acceso

วุฒิการศึกษา

grado

การค้นคว้า

investigación

โรงอาหาร

cantina

ห้องสมุด

biblioteca

เกมส์

juego

ของเล่น

juguete

ศูนย์ดูเเลเด็กเล็ก

guardería

วิชาเรียน

Temas

คณิตศาสตร์

matemáticas

ฟิสิกส์

física

เคมี

química

ชีววิทยา

biología

ภูมิศาสตร์

geografía

จิตวิทยา

psicología

ประวัติศาสตร์

historia

วิทยาศาสตร์

ciencia

พลศึกษา

educación física

 1. โรงเรียน

  Escuela

 2. คุณไปโรงเรียนกี่โมง?

  A que hora vas a la escuela

 3. ปกติแล้วเราเริ่มเรียน 7 โมงเช้า

  Normalmente comenzamos a las siete.

 4. สอบครั้งต่อไปเมื่อไหร่?

  Cuándo es el examen próximo?

 5. สอบครั้งต่อไปอีกสองอาทิตย์ข้างหน้า

  El próximo examen es dentro de dos semanas.

 6. ระบบการศึกษาในประเทศฟินแลนด์เป็นอย่างไร?

  Como es el sistema educativo en Finlandia?

 7. ระบบการศึกษาในประเทศฟินแลนด์เป็นหนึ่งในระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

  El sistema educativo en Finlandia es uno de los mejores del mundo.

 8. วิชาเรียน

  Temas

 9. คุณกำลังเรียนอะไรอยู่?

  Que estás estudiando?

 10. ผม/ดิฉันกำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์

  Estudio matemáticas.

 11. คุณชอบวิชาไหนมากกว่ากัน ระหว่าง ฟิสิกส์ กับ เคมี?

  Prefieres física o química?

 12. ผม/ดิฉันรักวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ผม/ดิฉันชอบเคมีมากกว่า

  Me encanta la ciencia pero prefiero la química.


การโฆษณา