ไทย

Español

ประเทศ - Countries

Travelling around the world helps you to better understand life

แอลเบเนีย

Albania

บังกลาเทศ

Bangladesh

จีน

China

เดนมาร์ก

Denmark

ฝรั่งเศส

France

ฟินแลนด์

Finland

เยอรมัน

Germany

อิหร่าน

Iran

อิตาลี่

Italy

นอร์เวย์

Norway

โปแลนด์

Poland

โปรตุเกส

Portugal

รัสเซีย

Russia

สวีเดน

Sweden

เซอร์เบีย

Serbia

โซมาเลีย

Somalia

สเปน

Spain

ไทย

Thailand

ตุรกี

Turkey

เวียดนาม

Vietnam

  1. ประเทศต่าง ๆ

  2. ประเทศใดใหญ่ที่สุดในโลก?

  3. ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ รัสเซีย

  4. เมืองใดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา?

  5. เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีคนไปเยี่ยมชมสูงที่สุดในสหรัฐฯ คือ นครนิวยอร์ก