ไทย

Español

การบอกทิศ - Directions

Find the right way you want to follow

ตรงไปข้างหน้า

straight

ขวามือ

right

ซ้ายมือ

left

ข้างหน้า

front

ด้านหลัง

behind

ด้านบน

up

ด้านล่าง

down

เหนือ

above

ใต้

under

ใกล้

near

ไกล

far

ถัดไป

next

ก่อนหน้า

previous

ที่นี้

here

ตรงนั้น

there

รอบ

round

เหนือ

north

ใต้

south

ตะวันตก

west

ตะวันออก

east

  1. การบอกทิศ

  2. วิธีไหนไปสนามบินได้รวดเร็วที่สุด?

  3. วิธีที่เร็วที่สุดคือนั่งรถไฟจากสถานีกลาง

  4. ร้านธุรกิจของคุณอยู่ที่ไหน?

  5. ร้านของผม/ดิฉันอยู่ทางด้านขวาของศาลากลางจังหวัด