ไทย

Español

ออนไลน์ - Online

Digital world has changed the way we live today

รายการสั่งสินค้า

order

ซื้อ

purchase

การจ่ายเงิน

payment

บัตรจ่ายเงิน

shopping card

บัตรเครดิต

credit card

ลงทะเบียน

register

เข้าใช้งาน

sign in

คืนสินค้า

return

ส่งสินค้า

delivery

ติดตามสินค้า

tracking

ลดราคา

sale

ข้อเสนอพิเศษ

offer

ส่วนลด

discount

ขนาด

size

รับ

accept

รายจ่าย

expenses

ที่อยู่

address

เช็ค

check

เลือก

choose

ความเป็นส่วนตัว

privacy

บริการช่วยเหลือ

support

ยืนยัน

confirmation

ลงทะเบียนติดตาม

subscribe

จดหมายแจ้งข่าว

newsletter

  1. บริการออนไลน์

  2. ผม/ดิฉันต้องการจะใช้บัตรชำระสินค้าออนไลน์ แต่ผม/ดิฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร

  3. คุณควรป้อนชื่อนามสกุลและเลขบัตร แล้วกดยืนยันถูกต้อง

  4. คุณต้องลงทะเบียนก่อน หากคุณต้องการจะจ่ายด้วยบัตรเครดิต คุณสนใจหรือไม่?

  5. ครับ/ค่ะ ขอบคุณครับ/ค่ะ

  6. ในฐานะลูกค้า คุณจะได้รับจดหมายแจ้งข่าวสารผ่านอีเมล์ คุณต้องการรับหรือไม่?

  7. ครับ/ค่ะ ผม/ดิฉันสนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณมาก

  8. ผม/ดิฉันสามารถสั่งสินค้าและจ่ายได้เลยหรือไม่?

  9. ได้เลย โปรดกรอกข้อมูลลงเอกสารแผ่นนี้