ไทย

Suomi

รูปคำถาม - Kysymyksiä

Löydä oikea vastaus kysymällä oikea kysymys

อะไร?

Mitä?

ประเภทใด?

Minkälainen?

ที่ไหน?

Missä?

เมื่อไหร่?

Milloin?

ทำไม?

Miksi?

อันไหน?

Joka?

ใคร? (ประธาน)

Kuka?

ใคร? (กรรม)

Kenelle?

ของใคร?

Kenen?

อย่างไร?

Kuinka?

เท่าไหร่?

Kuinka paljon?

กี่อัน?

Kuinka monta?

บ่อยแค่ไหน?

Kuinka usein?

ไกลแค่ไหน?

Kuinka kauas?

ยาวแค่ไหน?

Kuinka kauan?

 1. รูปแบบคำถาม

 2. คุณจะทำอะไรวันนี้?

 3. วันนี้ผม/ดิฉันจะไปตลาดเพื่อซื้ออาหาร และจะแวะเยี่ยมเพื่อนแปปนึง

 4. คุณอยู่ที่ไหนตอนนี้?

 5. ตอนนี้ผม/ดิฉันอยู่ที่สถานีรถไฟ ใกล้กับหอสมุด

 6. คุณจะไปดูการแข่งขันกีฬาเมื่อไหร่?

 7. การแข่งขันจะเริ่มที่หนึ่งทุ่มตรง แต่เราจะไปถึงที่นั้นตั้งแต่หกโมงเย็น

 8. ทำไมคุณมาสาย?

 9. ผม/ดิฉันขออภัย ผม/ดิฉันตกรถประจำทาง

 10. ใครคือเพื่อนสนิทที่สุดของคุณ?

 11. เพื่อนสนิทของผม/ดิฉัน ชื่อจอห์น เราโตมาด้วยกันตั้งแต่โรงเรียนประถม

 12. ภาษาแม่ของคุณคือภาษาใด?

 13. ภาษาแม่ของผม/ดิฉัน คือ ภาษาฝรั่งเศส

 14. คุณมีจำนวนลูกจ้างทั้งหมดกี่คน?

 15. ปัจจุบันผม/ดิฉันมีลูกจ้างทั้งหมดสิบคน