ไทย

Norsk

โรงเรียน - Skole

The future of a society is based on a good education system

หนังสือ

bok

สมุดบันทึก

notisbok

ปากกา

ganske

ยางลบ

gummi

กระเป๋า

bag

ห้องเรียน

klasse

บทเรียน

lekse

สอบ

eksamen

การเขียน

skriving

การอ่าน

lesning

การประเมิน

evaluering

นักเรียน

elev

คุณครู

lærer

ผู้ช่วย

assistent

โรงเรียนประถม

grunnskole

โรงเรียนมัธยม

videregående skole

โรงเรียนสำหรับผู้ใหญ่

voksen skole

มหาวิทยาลัย

universitet

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

inntakseksamen

วุฒิการศึกษา

grad

การค้นคว้า

undersøkelser

โรงอาหาร

kantine

ห้องสมุด

bibliotek

เกมส์

spill

ของเล่น

Klær

ศูนย์ดูเเลเด็กเล็ก

barnehage

วิชาเรียน

Emner

คณิตศาสตร์

matematikk

ฟิสิกส์

fysikk

เคมี

kjemi

ชีววิทยา

biologi

ภูมิศาสตร์

geografi

จิตวิทยา

psykologi

ประวัติศาสตร์

historie

วิทยาศาสตร์

vitenskap

พลศึกษา

kroppsøving

 1. โรงเรียน

  Skole

 2. คุณไปโรงเรียนกี่โมง?

  Når går du til skolen?

 3. ปกติแล้วเราเริ่มเรียน 7 โมงเช้า

  Vanligvis begynner vi klokka sju.

 4. สอบครั้งต่อไปเมื่อไหร่?

  Når er neste eksamen?

 5. สอบครั้งต่อไปอีกสองอาทิตย์ข้างหน้า

  Neste eksamen er etter to uker.

 6. ระบบการศึกษาในประเทศฟินแลนด์เป็นอย่างไร?

  Hvordan er utdanningssystemet i Finland?

 7. ระบบการศึกษาในประเทศฟินแลนด์เป็นหนึ่งในระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

  Utdanningssystemet i Finland er et av de beste i verden.

 8. วิชาเรียน

  Emner

 9. คุณกำลังเรียนอะไรอยู่?

  Hva er det du studerer?

 10. ผม/ดิฉันกำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์

  Jeg studerer matematikk.

 11. คุณชอบวิชาไหนมากกว่ากัน ระหว่าง ฟิสิกส์ กับ เคมี?

  Foretrekker du fysikk eller kjemi?

 12. ผม/ดิฉันรักวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ผม/ดิฉันชอบเคมีมากกว่า

  Jeg elsker vitenskap, men jeg foretrekker kjemi.