ไทย

Polski

โรงเรียน - Szkoła

Przyszłość społeczeństwa zależy od dobrego systemu edukacji

หนังสือ

książka

สมุดบันทึก

zeszyt

ปากกา

długopis

ยางลบ

gumka

กระเป๋า

torba

ห้องเรียน

klasa

บทเรียน

lekcja

สอบ

sprawdzian

การเขียน

pisanie

การอ่าน

czytanie

การประเมิน

ewaluacja

นักเรียน

uczeń

คุณครู

nauczyciel

ผู้ช่วย

asystent

โรงเรียนประถม

szkoła podstawowa

โรงเรียนมัธยม

liceum

โรงเรียนสำหรับผู้ใหญ่

szkoła dla dorosłych

มหาวิทยาลัย

uniwersytet

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

egzamin wstępny

วุฒิการศึกษา

dyplom

การค้นคว้า

badanie

โรงอาหาร

stołówka

ห้องสมุด

biblioteka

เกมส์

gra

ของเล่น

zabawka

ศูนย์ดูเเลเด็กเล็ก

przedszkole

วิชาเรียน

Przedmioty

คณิตศาสตร์

matematyka

ฟิสิกส์

fizyka

เคมี

chemia

ชีววิทยา

biologia

ภูมิศาสตร์

geografia

จิตวิทยา

psychologia

ประวัติศาสตร์

historia

วิทยาศาสตร์

nauki ścisłe

พลศึกษา

wychowanie fizyczne

 1. โรงเรียน

  Szkoła

 2. คุณไปโรงเรียนกี่โมง?

  O której godzinie idziesz do szkoły?

 3. ปกติแล้วเราเริ่มเรียน 7 โมงเช้า

  Zwykle zaczynamy o siódmej.

 4. สอบครั้งต่อไปเมื่อไหร่?

  Kiedy jest następny sprawdzian?

 5. สอบครั้งต่อไปอีกสองอาทิตย์ข้างหน้า

  Następny sprawdzian jest za dwa tygodnie.

 6. ระบบการศึกษาในประเทศฟินแลนด์เป็นอย่างไร?

  Jaki jest system edukacji w Finlandii?

 7. ระบบการศึกษาในประเทศฟินแลนด์เป็นหนึ่งในระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

  System edukacji w Finlandii jest jednym z najlepszych na świecie.

 8. วิชาเรียน

  Przedmioty

 9. คุณกำลังเรียนอะไรอยู่?

  Co studiujesz?

 10. ผม/ดิฉันกำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์

  Studiuję matematykę.

 11. คุณชอบวิชาไหนมากกว่ากัน ระหว่าง ฟิสิกส์ กับ เคมี?

  Wolisz fizykę czy chemię?

 12. ผม/ดิฉันรักวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ผม/ดิฉันชอบเคมีมากกว่า

  Uwielbiam nauki ścisłe, ale preferuję chemię.