Türkçe

Suomi

Sayılar - Numerot

Laskeminen helpottaa asioiden hallintaa

sıfır

nolla

bir

yksi

iki

kaksi

üç

kolme

dört

neljä

beş

viisi

altı

kuusi

yedi

seitsemän

sekiz

kahdeksan

dokuz

yhdeksän

on

kymmenen

on bir

yksitoista

on iki

kaksitoista

on üç

kolmetoista

yirmi

kaksikymmentä

yirmi bir

kaksikymmentäyksi

otuz

kolmekymmentä

kırk

neljäkymmentä

elli

viisikymmentä

yüz

sata

iki yüz

kaksisataa

iki yüz elli dört

kaksisataa viisikymmentä neljä

bin

tuhat

iki bin

kaksituhatta

iki bin on sekiz

kaksituhatta kahdeksantoista

  1. Sayılar

  2. Fince sayabilir misin?

  3. Evet, Fince sayabilirim.

  4. En sevdiğin numara hangisi?

  5. En sevdiğim numara 7.