Türkçe

Norsk

Edatlar - Preposisjoner

Find the easy way to express yourself by using the right words

hakkında

om

karşısında

på tvers

sonra

etter

karşı

imot

boyunca

langs

etrafında

rundt

-de / -da

önce

før

aşağıda

under

yanında

ved siden av

dışında

i tillegg

arasında

mellom

ötesinde

bortenfor

tarafından

av

-e rağmen

til tross for

boyunca

i løpet av

hariç

unntatt

için

til

-den / -dan

fra

içinde

i

içerisinde

innsiden

karşısında

motsatte

çıkış

ute

dışarı

utenfor

geçmiş

forbi

-den beri

siden

boyunca

gjennom

-e / -a

til

ile birlikte

med

-siz

uten

  1. Edatlar

  2. Onunla yarın işte buluşacağım.

  3. Oraya yalnızca trenle gidebilirsin.

  4. Onlar farklı geçmişlerden geliyorlar.