Tiếng Việt

Español

Lịch - Calendar

Schedule your time for your productivity

tuần

Weeks

Thứ hai

Monday

Thứ ba

Tuesday

Thứ tư

Wednesday

Thứ năm

Thursday

Thứ sáu

Friday

Thứ bảy

Saturday

Chủ nhật

Sunday

Tháng

Months

Tháng một

January

Tháng hai

February

Tháng ba

March

Tháng tư

April

Tháng năm

May

Tháng sáu

June

Tháng bảy

July

Tháng tám

August

Tháng chín

September

Tháng mười

October

Tháng mười một

November

Tháng mười hai

December

Mùa

Seasons

Mùa xuân

Spring

Mùa hạ

Summer

Mùa thu

Autumn

Mùa đông

Winter

Thời gian

Time

tháng trước

month ago

ngày hôm kia

before yesterday

ngày hôm qua

yesterday

hôm nay

today

ngày mai

tomorrow

ngày mốt

after tomorrow

tuần trước

last week

tuần này

this weekend

tuần sau

next week

sau lễ/sau kỳ nghỉ

after holidays

 1. Tuần

 2. Một năm có mấy tuần?

 3. Một năm có 52 tuần.

 4. Tháng

 5. Ngày độc lập được tổ chức vào tháng nào?

 6. Ngày độc lập được tổ chức vào tháng mười hai.

 7. Mùa

 8. Bạn thích mùa nào nhất.

 9. Tôi thích mùa xuân và cả mùa hè nữa.

 10. Thời gian

 11. Năm nay bạn có đi chơi vào kỳ nghỉ không?

 12. Có chứ, chúng tôi đã đến Tây Ban Nha vào tuần cuối cùng của tháng bảy.