Tiếng Việt

Español

Màu sắc - Colors

Diversity makes the beauty of the world we are living in

trắng

white

đen

black

xanh da trời

blue

đỏ

red

vàng

yellow

cam

orange

xanh lá cây

green

nâu

brown

hồng

pink

tím

purple

xám

grey

sáng

light

tối

dark

vàng

gold

bạc

silver

  1. Màu sắc

  2. Màu sắc ưa thích của bạn là gì?

  3. Màu sắc ưa thích của tôi là màu đỏ.

  4. Trên cờ của Phần Lan có màu gì

  5. Cờ của Phần Lan có màu xanh da trời và màu trắng.