Tiếng Việt

Español

Công cụ - Tools

Essential gadgets you need for your work

hộp dụng cụ

toolbox

búa

axe

cờ lê

wrench

giỏ

cart

dụng cụ cầm tay

hand tools

dao rọc giấy

cutter

hồ dán

glue

thước lỗ ban

meter

pin

pin

kềm

pliers

máy khoan

drill machine

đinh vít

screw

tua vít

screwdriver

kéo

scissors

đèn pin

torch

bench

bench

boots

boots

cuốc cào

rake

thiết bị

equipment

dụng cụ điện tử

electrical tools

  1. Dụng cụ

  2. Bạn có bán dụng cụ xây dựng không?

  3. Vâng chúng tôi có tất cả các loại dụng cụ được trưng bày ở tầng 2.

  4. Bạn cần loại dụng cụ gì?

  5. Tôi cần một cái tua vít và một cái búa.

  6. Bạn có mẫu tivi màn hình rộng mới nhất không?

  7. Vẫn chưa có, tuần tới mẫu đó sẽ có ở cửa hàng.