Tiếng Việt

Español

Kinh doanh - Business

Make your dreams come true by giving your best

doanh nghiệp

company

thương mại

trade

hợp đồng

contract

kế hoạch kinh doanh

business plan

mã doanh nghiệp

business id

danh thiếp

business card

giá

pricing

hóa đơn

bill

tỷ lệ

rate

tiền mặt

cash

biên lai

receipt

ghi sổ

bookkeeper

lương

salary

sales

sales

doanh thu

turnover

phiếu lương

payslip

dịch vụ khách hàng

customer service

trình bày

presentation

lợi ích

benefit

năng suất

capacity

sự tăng trưởng

growth

khoản nợ

loan

cố vấn

adviser

hội thảo

seminar

thư ký

secretary

chuyển đổi

transfer

đảm bảo

guarantee

tiền gửi

deposit

cuộc họp

meeting

báo cáo tài chính

financial statements

 1. Kinh doanh

 2. Bạn có biết đăng ký kinh doanh mới không?

 3. Vâng, dễ nhất là đăng ký trực tuyến trên website chính thức.

 4. Bạn có kế hoạch kinh doanh chưa?

 5. Vâng, có chứ. Chúng tôi đã làm việc cùng với cộng sự để có kế hoạch kinh doanh.

 6. Giá trị của doanh nghiệp bạn là gì?

 7. Doanh nghiệp của tôi có tiềm năng phát triển tốt.

 8. Bạn có đang làm cho công ty start-up không?

 9. Vâng, hiện tại chúng tôi đang phát triển mảng game số hóa mới.

 10. Năm nay hội thảo sẽ được tổ chức khi nào?

 11. Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 4-6/4.