xuất khẩu

-

nhập khẩu

-

xe van

-

xe nâng

-

mã vạch

-

thùng hàng

-

chất hàng

-

dỡ hàng

-

sự đóng gói

-

đóng gói

-

tấm pallet gỗ

-

khối lượng

-

thư

-

phong bì

-

hàng

-

trống

-

nâng

-

tài xế

-

bến

-

vận chuyển

-

  1. Logistics

  2. Bạn có biết cách sử dụng xe nâng không?

  3. Vâng tôi đã dùng nó 2 năm rồi.

  4. Bạn có nhận gói hàng đúng thời gian không?

  5. Do thời tiết nên gói hàng của tôi bị hoãn một tuần.

  6. Tài xế đi tới Oulu lúc mấy giờ?

  7. Tài xế đi tới Oulu lúc 5 giờ chiều.


Quảng cáo