Tiếng Việt

Español

Logistics - Logistics

The importance of coordination leads you to success

xuất khẩu

export

nhập khẩu

import

xe van

van

xe nâng

forklift

mã vạch

barcode

thùng hàng

box

chất hàng

load

dỡ hàng

unload

sự đóng gói

package

đóng gói

pack

tấm pallet gỗ

palette

khối lượng

weight

thư

post

phong bì

envelope

hàng

row

trống

empty

nâng

lift

tài xế

driver

bến

terminal

vận chuyển

transport

  1. Logistics

  2. Bạn có biết cách sử dụng xe nâng không?

  3. Vâng tôi đã dùng nó 2 năm rồi.

  4. Bạn có nhận gói hàng đúng thời gian không?

  5. Do thời tiết nên gói hàng của tôi bị hoãn một tuần.

  6. Tài xế đi tới Oulu lúc mấy giờ?

  7. Tài xế đi tới Oulu lúc 5 giờ chiều.