ไทย

Español

ธุรกิจ - Business

Make your dreams come true by giving your best

บริษัท

company

การแลกเปลี่ยน

trade

สัญญา

contract

แผนรองรับธุรกิจ

business plan

ใบประกอบธุรกิจ

business id

นามบัตรธุรกิจ

business card

ในเสนอราคา

pricing

ธนบัตร

bill

อัตรา

rate

เงินสด

cash

ใบเสร็จรับเงิน

receipt

นักบัญชี

bookkeeper

เงินเดือน

salary

ยอดขาย

sales

จำนวนขาย

turnover

ใบกำกับเงินเดือน

payslip

บริการลูกค้าสัมพันธ์

customer service

การนำเสนอ

presentation

ผลประโยชน์

benefit

ความจุ

capacity

การเติบโต

growth

การกู้เงิน

loan

ที่ปรึกษา

adviser

สัมนา

seminar

เลขานุการ

secretary

การโอน

transfer

การรับประกัน

guarantee

ฝากเงิน

deposit

การประชุม

meeting

งบการเงิน

financial statements

 1. ธุรกิจ

 2. คุณพอรู้ไหมว่าการจดทะเบียนสำหรับธุรกิจใหม่ทำอย่างไร?

 3. รู้ครับ/ค่ะ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการจดทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์ทางการ

 4. คุณมีแผนรองรับธุรกิจไหม?

 5. มีครับ/ค่ะ เราวางแผนทำงานด้วยกันมากับหุ้นส่วนของผม/ดิฉัน

 6. บริษัทของคุณมีมูลค่าเท่าไหร่?

 7. บริษัทของผม/ดิฉันมีประสิทธิภาพในการเติบโตสูง

 8. คุณทำงานเกี่ยวกับบริษัทสตาร์ทอัพใช่ไหม?

 9. ใช่แล้ว ขณะนี้เรากำลังพัฒนาเกมส์ดิจิตอลรูปแบบใหม่

 10. งานสัมนาที่จะจัดขึ้นในปีนี้ จะมีเมื่อไหร่?

 11. งานจะมีขึ้นในวันที่ 4, 5 และ 6 เมษายน