หมวกนิรภัย

-

ค้อน

-

ตะปู

-

พลั่วขุดดิน

-

คราด

-

ไม้

-

เลื่อย

-

ท่อ

-

เหล็ก

-

เทปกาว

-

สายลวด

-

หลังคา

-

ระเบียง

-

กำแพง

-

เปลือกอาคาร

-

การลงสี

-

ลูกกลิ้งทาสี

-

โบกปูน

-

ช่างไม้

-

การตกแต่งใหม่

-

การทำลายอาคาร

-

ผู้รับเหมาช่วง

-

หัวหน้า

-

คอนกรีต

-

ทราย

-

ลิฟต์

-

รถสาลี่

-

เครื่องสกัดแยกพื้น

-

นั่งร้าน

-

บันได

-

ปั้นจั่นยกของหนัก

-

รถเเทรกเตอร์เกลี่ยดิน

-

รถบรรทุก

-

ระบบทำความร้อน

-

ไฟฟ้า

-

อุปกรณ์ทำงาน

-

 1. การก่อสร้าง

 2. อะไรคือกฎขั้นพื้นฐานในพื้นที่บริเวณก่อสร้าง?

 3. การสวมหมวกนิรภัยและรองเท้านิรภัยคือข้อบังคับ

 4. ผม/ดิฉันต้องทำอย่างไรต่อ?

 5. ต่อไปคุณจะทำงานบนนั่งร้าน

 6. คุณมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการก่อสร้างหรือไม่?

 7. ผม/ดิฉันได้ทำงานเป็นเวลาสองปีในบริษัทเอกชน

 8. หลังจากที่เสร็จงานแล้ว ผม/ดิฉันขอกลับบ้านเลยได้ไหม?

 9. คุณต้องตรวจทานอุปกรณ์ทำงานก่อนกลับนะ

 10. คุณคิดอย่างไรกับสภาพของอาคารนี้?

 11. ต้องทำลายอาคารหลังนี้อย่างสิ้นเชิง แต่เราต้องประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ก่อน


การโฆษณา