ศิลปิน

-

ผู้รับเหมา

-

คนงานก่อสร้าง

-

ทันตแพทย์

-

วิศวกร

-

ยามรักษาความปลอดภัย

-

ช่างทำผม

-

ล่าม

-

นักหนังสือพิมพ์

-

ผู้พิพากษา

-

ทนายความ

-

ผู้จัดการ

-

นักบิน

-

ช่างประปา

-

นักการเมือง

-

นักข่าว

-

ผู้แทน

-

นักวิจัย

-

นักวิทยาศาสตร์

-

นักขาย

-

พนักงานต้อนรับบนสายการบิน

-

พนักงานขับรถ

-

สัตว์แพทย์

-

นักเขียน

-

นักสังคมสงเคราะห์

-

  1. วิชาชีพ

  2. คุณทำงานสายอาชีพอะไร?

  3. ผม/ดิฉันเป็นคนงานก่อสร้าง

  4. คุณมีความคิดที่จะเปลี่ยนสายอาชีพไหม?

  5. ก็เป็นความคิดที่ดีนะ แต่ยังไงผม/ดิฉันก็ต้องทำงานนี้ไว้ช่วงหน้าร้อน

  6. คุณมีความสนใจที่จะทำงานประเภทใด?

  7. ผม/ดิฉันอยากจะเป็นวิศวกรก่อสร้าง


การโฆษณา