อุทิศให้กับปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน

เรียนภาษาใหม่ได้อย่างไร?

โดยทั่วไปแล้วมนุษย์เราเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ในแต่ละช่วงชีวิต การเรียนภาษาใหม่ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายในชีวิต ซึ่งในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป การค้นหาวิธีการเรียนภาษาใหม่นั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก วิธีหนึ่ง ๆ หรือเคล็ดลั อื่น ๆ